GÜNDEM
Giriş Tarihi : 12-02-2024 02:33

TBMM'nin gündeminde iki önemli başlık var: Enerji ve sağlık

Enerji ve sağlık, bu hafta Meclis'in gündemini meşgul edecek. Bu hafta TBMM'nin gündeminde enerjiyle ilgili kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Düzenlemeyle, sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatına olanak sağlanacak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kapasitesi artırılacak. Sağlık teklifi ise Genel Kurul'da daha sonra ele alınacak.

TBMM'nin gündeminde iki önemli başlık var: Enerji ve sağlık

Meclis'te bu hafta, enerji ve sağlık konularında önemli adımlar atılacak.

Kanun teklifine göre, yenilenebilir enerji santrallerinin denizler ve göllerde kurulmasına izin verilecek. Ancak içme-kullanma suyu sağlanan alanlar ve Kıyı Kanunu'na tabi olan sahil şeritleri bu düzenlemenin dışında tutulacak.

LNG İHRACATININ ÖNÜ AÇILIYOR

Türkiye'de yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, sıvılaştırılarak LNG olarak dünya piyasalarında satılabilmesi için düzenleme yapılacak.

Enerji verimliliğini artırmak amacıyla projeler desteklenecek ve afet bölgesi ilan edilen yerlerde elektrik hizmetlerinin kesintisiz olarak karşılanabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacak.

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ARTIRILACAK

Enerji teklifinin yasalaşmasının ardından sağlık teklifi Genel Kurul'da görüşülecek. Bu teklife göre, diş tabipleri ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde istihdam edilebilecek.

Acil tıp ana dal uzmanları yoğun bakım yan dalı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ise sosyal pediatri yan dalı uzmanlığı yapabilecek.

Yan dal uzmanlığını teşvik etmek amacıyla tavan ücretler artırılacak ve normal doğumların özendirilmesi için ebelerin görev tanımı güncellenecek.

Sağlık alanında eleman temininin sıkıntılı olduğu bölgelerde sözleşmeli pozisyon sayısı 27 binden 36 bine çıkarılacak.

KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLECEK DİĞER BAŞLIKLAR

Ayrıca bu hafta Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunulan turist rehberliği ve seyahat acentelerine ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu toplanacak.

GRUP TOPLANTILARI 

Meclis'te salı ve çarşamba günleri siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.   

Gazete AntalyaGazete Antalya